Yoga voor kinderen

Holistische kinderyoga in het bos

Wat is holistische kinderyoga?
Bij holistische kinderyoga kijken we naar het kind in zijn geheel. Elk kind is van nature heel. Door omstandigheden of gebeurtenissen kan het zijn dat dit ‘heel-zijn’ niet meer wordt ervaren. Via de holistische werkwijze werk ik met kinderen spelenderwijs aan balans en evenwicht op fysiek, mentaal en emotioneel vlak. Dit doe ik aan de hand van speelse yogahoudingen (asana’s), verhalen, adem, massage, visualisaties en oefeningen met de zintuigen. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de elementen uit de natuur, omdat de lessen plaatsvinden in het bos.

           

Hoe ziet een kinderyoga les in het bos eruit?
Elke les starten we op dezelfde manier, waarbij elk kind de ruimte krijgt iets te vertellen over de ervaringen van die dag of week. Daarna is er ruimte om te aarden, te gronden met rennen, springen of de zonnegroet, gewoon midden in de natuur. We gaan dan dieper in op het thema van de dag met oefeningen, massage en samenwerking op verschillende manieren, afgestemd op de belevingswereld van het kind én in verbinding met de natuur. Er dient zich elke keer wel iets nieuws aan waar we op inspelen. Aan het einde van de les creëer ik rust door een creatieve opdracht of door ademhalingsoefeningen. Soms is er ruimte voor een meditatie, visualisatie of yoga nidra, dat een positieve invloed heeft op het omgaan met spanning, concentratie en het positief denken bevordert. Door de herhaling en het ritme van de les weten de kinderen waar ze aan toe zijn en dat schept veiligheid en vertrouwen in de groep.

Waarom kinderyoga in het bos?
De natuur werkt als vanzelf mee in het helingsvermogen van het kind. De aarde, de lucht, het water en het vuur zijn allemaal dichtbij, waardoor ontspanning helemaal vanzelf gaat. Vanuit die ontspanning ontstaat ruimte om je eigen kracht te voelen en van daaruit te stralen en te groeien. Ieder op zijn of haar eigen manier. Het is een ontdekkingstocht van het kind zelf en het vergroot zijn of haar lichaamsbewustzijn, waardoor je beter je grenzen leert aan te geven en leert positief te zijn. Door de vele prikkels die kinderen tegenwoordig krijgen (met name voor het hoofd), volle agenda’s en een snelle maatschappij zijn kinderen minder in staat via hun lichaam aan te voelen wat ze nodig hebben. De natuur biedt hier dan een mooi hulpmiddel! Zonder prestatie, maar met plezier om te ontdekken dat het mooiste wat je kunt zijn, jezelf zijn is.

Praktische zaken
– De Kinderyoga is voor kinderen van 8 tot 12 jaar en vindt in het Schaapsdijkbos in Venlo plaats in bepaalde seizoenen. De eerste keer is in het voorjaar van 2023. Kijk bij het rooster voor de data

Aanmelden?
Interesse? Neem dan contact met mij op via info@yuvaan.nl of bel/app via 06 – 20 34 98 49.